Wybierz urządzenie i temat pomocy.

Co oznaczają poszczególne diody na czytniku?

Sygnały diod opisane są w instrukcji dołączonej do czytnika. Pobierz instrukcję tutaj. Dioda zielona - zasilanie / odczyt karty Dioda pomarańczowa - plik oczekuje na wysłanie Dioda niebieska - transfer pliku Dioda czerwona - błąd wysłania (miga niebieska), błąd odczytu (miga zielona), błąd zapisu (miga pomarańczowa)

Wkładając kartę do czytnika uruchamia się sygnał dźwiękowy. Co mam robić?

Oznacza to, że karta została niepoprawnie włożona do czytnika. Kartę kierowcy należy włożyć w szczelinę czytnika chipem do dołu (chipem w kierunku czytnika), tak aby po włożeniu widoczne było zdjęcie na karcie.

Na urządzeniu ciągle świecą się dioda zielona i dioda pomarańczowa. Co to oznacza?

Urządzenie nie może nawiązać połączenia z siecią telefoniczną - plik oczekuje na wysłanie (dioda pomarańczowa). W tym momencie można wyciągnąć kartę z czytnika i ewentualnie włożyć następną kartę do odczytania. Po zakończeniu odczytu urządzenie dokonuje kolejnej próby przesłania plików znajdujących się w pamięci czytnika (miga dioda niebieska). Przy kolejnych próbach wysłania pliku najlepiej zmienić lokalizację w celu nawiązania połączenia z siecią GSM. Jeśli kolejne próby wysłania pliku nie dają rezultatu to czytnik prawdopodobnie jest nieprawidłowo skonfigurowany.

Na czym polega powiadomienie kierowcy? Czy sam muszę wysyłać SMS?

Powiadomienie o naruszeniach wraz z harmonogramem pracy to jedna z usług, które można aktywować. Wiadomości tekstowe SMS generowane są automatycznie i ich treść jest uzależniona od zawartości karty w danym momencie. Przykładowo kierowca na swoją komórkę może otrzymać następujący komunikat SMS: "Koszt z 29 dni - 1750 zł. Zrób przerwę 45 min. po 1 godz. jazdy. Pozostało Ci 6 godzin jazdy i najpóźniej o 22:45 rozpocznij 11 godzinny odpoczynek. Jutro rozpocznij pracę o godz. 7:45. Odpoczynek tygodniowy 45 godz. rozpocznij najpóźniej w sobotę o 5:00."

Czy TachoTerminal GPRS odczytuje dane z tachografu cyfrowego?

Nie. Biorąc pod uwagę, że dane z tachografu należy odczytywać jedynie 4 razy w roku taka funkcjonalność mogłaby jedynie sztucznie podrażać koszt samego urządzenia i koszt transferu danych. Ponadto do odczytu danych z tachografu cyfrowego potrzebna jest karta przedsiębiorstwa. Wyposażenie wszystkich kierowców w kartę firmową to znaczny i niepotrzebny koszt. Do odczytu danych z tachografu cyfrowego służy czytnik TachoTerminal PRO.

Co się dzieje w sytuacji, gdy nie ma zasięgu GSM?

Najważniejsze, aby nie odłączać czytnika od zasilania. W takiej sytuacji czytnik stara się wysłać plik ponownie. Istnieje możliwość ograniczenia ilości prób wysłania w danym dniu i w danej godzinie poprzez odpowiednią konfigurację.

Jaki jest koszt przesyłania danych z karty kierowcy?

Koszt transferu danych poprzez sieć GSM uzależniony jest od oferty operatora telefonii komórkowej. TachoTerminal GPRS współpracuje ze wszystkimi kartami SIM. Przy transporcie krajowym koszty transferu są nieznaczne, jednakże przy roamingu danych oferty poszczególnych operatorów mogą znacznie się różnić. Dlatego przygotowaliśmy ofertę przesyłu danych ze wszystkich krajów Unii Europejskiej z jedną płaską stawką - 50 gr za 30 KB danych (1 plik z karty). Standardowo czytnik TachoTerminal GPRS wyposażony jest w kartę pre-paid, która pozwoli na wysłanie kliku plików.

Kiedy można wyciągnąć kartę z czytnika TachoTerminal GPRS?

Odczytanie danych z karty trwa około 1 minuty 20 sekund. Zakończenie odczytu sygnalizowane jest krótkim sygnałem dźwiękowym. Potem można wyciągnąć kartę, a w tym czasie modem GSM wysyła informacje do serwera firmowego. Dlatego nie należy wyłączać zasilania w trakcie tego procesu.

Jak poprawnie wkładać kartę kierowcy do urządzenia TachoTerminal?

Chip karty powinien był skierowany do dołu oraz powinien być wsunięty do szczeliny czytnika.

Czy w czytniku można ustawić zakres poboru danych? (Cała karta, od ostatniego sczytania?)

Czytnik TachoTerminal Reader każdorazowo pobiera cały zakres danych zapisanych na karcie.

Z jakim rozszerzeniem są pliki utworzone przez ten czytnik ?

Pliki pobrane z karty kierowcy zapisywane są w formacie .ddd

Czy aby sczytać kartę należy podłączyć czytnik do komputera?

Tak. W celu pobrania danych z karty kierowcy za pośrednictwem TachoTerminal Reader należy podłączyć czytnik do komputera za pomocą załączonego kabla USB, a następnie uruchomić program do pobierania danych TachoTerminal Reader (lub inny program posiadający funkcje pobierania danych z kart kierowców).

Czy czytnik TachoTerminal Reader posiada kartę pamięci?

Nie. Czytnik TachoTerminal Reader nie posiada własnej pamięci. Pliki cyfrowe po pobraniu należy zapisać na komputerze.

Czy czytnikiem TT Reader można odczytać dane z tachografu cyfrowego?

Nie. TachoTerminal Reader odczytuje jedynie dane z karty kierowcy. Czytnik musi być podłączony do komputera PC, na którym należy zainstalować program TT Reader.

Jak należy wkładać kartę do czytnika TachoTerminal Reader?

Kartę kierowcy należy wsunąć chipem do góry i do wewnątrz czytnika. Poszczególne kroki odczytywania danych przedstawia prezentacja na YouTube.

Nie posiadam płytki CD. Gdzie mogę pobrać program TT Reader i sterowniki?

Sterowniki oraz oprogramowanie TachoTerminal Reader można pobrać tutaj.

Mam problem z instalacją czytnika na systemie Windows 7 / Windows Vista?

Aby zainstalować czytnik TachoTerminal Reader w pierwszej kolejności należy zainstalować oprogramowanie i sterowniki znajdujące się na płycie CD. Jeśli jej nie posiadasz to pobierz odpowiednie pliki tutaj. Rozwiązaniem problemu z instalacją czytnika może być podpięcie urządzenia do innego gniazda USB. Ponadto w przypadku systemu Windows 7 i Vista po podłączeniu do komputera należy odczekać 20-30 sekund w celu aktywacji usługi karty inteligentnej. Jeśli nadal występuje problem z instalacją czytnika spróbuj ręcznie aktywować usługę karty inteligentnej w Windows poprzez uruchomienie linii poleceń (Start / Uruchom...) i wpisanie cmd. Następnie w linii poleceń wpisz następującą komendę net start scardsvr.

Aktualizacja czytnika na Windows 10 – wyłączenie sprawdzania podpisu cyfrowego

  1. Należy przycisnąć SHIFT+URUCHOM PONOWNIE
  2. Rozwiąż problemy
  3. Opcje zaawansowane
  4. Ustawienia uruchomienia à Uruchom Ponownie
  5. Wybieramy z klawiatury numer 7 „ wyłącz wymuszanie podpisów cyfrowych”
  6. Następnie postępujemy tak z wcześniejszymi czytnikami czyli uruchamiamy menadżera urządzeńà porty (powinien pojawić się COM: LPT1)à aktualizacja czytnika itd.
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt.

Czy TachoTerminal Pro odczytuje karty kontrolne, firmowe oraz warsztatowe?

Tak. TachoTerminal Pro odczytuje dane ze wszystkich kart systemu tachografu cyfrowego tj. z karty kierowcy, karty kontrolnej, karty przedsiębiorstwa oraz karty warsztatowej.

Mam problem z pobieraniem danych z tachografu Stoneridge Exakt.

Producenci tachografu Stoneridge w najnowszym modelu o nazwie Exakt wprowadzili zabezpieczenie wymagające użycia trybu low power (niskie natężenie prądu) w czytniku TachoTerminal Pro. Aby pobierać dane z tachografu Stoneridge Exakt należy zaktualizować firmware czytnika TT Pro do wersji 4.xx.xx i wyżej. Po prawidłowym zaktualizowaniu czytnika wystarczy wcisnąć kombinację klawiszy ALL+CARD i włożyć czytnik do portu komunikacyjnego tachografu. Czytnik TachoTerminal Pro jest gotowy do użycia. Można wtedy wcisnąć przycisk ALL, CONFIG lub CARD lub odczekać 5 sekund w celu uruchomienia domyślnego trybu pracy czytnika. W trybie low power pewne komponenty czytnika są dezaktywowane tak, aby natężenie nie przewyższało 50mA.

Gdzie znajduje się gniazdo komunikacyjne w tachografie cyfrowym?

W tachografie cyfrowym VDO Siemens (Continental, Kienzle) łącze znajduje się pod zaślepką poniżej wyświetlacza tachografu pomiędzy przyciskami służącymi do wyciągania kart. W tachografach Stoneridge i ACTIA należy uprzednio wyciągnąć moduł papieru termicznego, aby podłączyć TachoTerminal PRO do łącza komunikacyjnego. W tachografie EFAS Efkon łącze komunikacyjne znajduje się po lewej stronie wyświetlacza. Lokalizacja portów komunikacyjnych wszystkich modeli tachografów została zaprezentowana w skróconej instrukcji pobierania danych z tachografu.

Jak odczytać dane z karty kierowcy?

Dane z karty kierowcy można odczytać dwoma sposobami. Wkładając kartę bezpośrednio do czytnika oraz poprzez tachograf cyfrowy. Przy odczytywaniu karty bezpośrednio w czytniku należy upewnić się, że urządzenie podłączone jest do zewnętrznego zasilania. Czytnik można podłączyć do komputera poprzez łącze USB lub do gniazda zapalniczki samochodowej poprzez ładowarkę z wtykiem mini-USB. Jest również możliwe podłączenie czytnika do zasilania z tachografu. Przy drugim sposobie karta kierowcy musi być włożona do tachografu do slotu nr 1. Do drugiego slotu należy włożyć kartę przedsiębiorstwa. Pamiętaj o przekręceniu kluczyka w stacyjce w celu zapewnienia zasilania do tachografu. Następnie wystarczy włożyć czytnik TachoTerminal PRO do gniazda komunikacyjnego tachografu cyfrowego. Aby uniknąć pobierania pliku z tachografu, wystarczy wcisnąć przycisk CARD przy wkładaniu czytnika do tachografu cyfrowego.

Jak odczytać dane z tachografu cyfrowego?

Przed pobieraniem danych należy przekręcik kluczyka w stacyjce, a do slotu nr 2 należy włożyć kartę przedsiębiorstwa. Następnie wystarczy włożyć TachoTerminal PRO do łącza komunikacyjnego tachografu cyfrowego. Odczyt danych z tachografu oraz karty rozpocznie się automatycznie.

W jaki sposób skopiować dane z czytnika do komputera?

Dane z czytnika można skopiować na dwa sposoby. Pierwszy polega na podłączeniu czytnika TachoTerminal PRO do USB komputera. Z poziomu Mój komputer czytnik TachoTerminal PRO powinien być widoczny jako zewnętrzny dysk "TachoTerminal". Drugim sposobem jest wyciągniecie karty MicroSD z czytnika i włożenie jej do czytnika kart w komputerze, laptopie lub w telefonie.

Jakie funkcje spełniają przyciski ALL, CARD i CONFIG?

Szczegółowy opis przycisków przedstawiony jest w instrukcji urządzenia

Co oznaczają poszczególne diody w kluczu TachoTerminal PRO?

Opis poszczególnych diód przedstawiony jest w instrukcji urządzenia

Jak otworzyć plik pobrany z karty i tachografu cyfrowego?

Jeśli jesteś posiadaczem czytnika TachoTerminal Reader to dzięki oprogramowaniu TT Reader można przeglądnąć zapisane w pliku informacje tj. dzienne aktywności kierowcy. Jeśli potrzebujesz bardziej zaawansowanej analizy czasu pracy kierowców wystarczy skorzystać z internetowego systemu analizy czasu jazdy kierowcy tachoPORT.NET. Zapraszamy do skorzystania z innych rozwiązań naszych Partnerów np.: Tachospeed - program komputerowy do analizy wykroczeń czasu jazdy, przerw i odpoczynków.

Jaką pojemność ma karta kierowcy?

Karta kierowcy pozwala na przechowanie minimum 28 dni aktywności kierowcy. Jest to określone na podstawie aktywności kierowcy, zakładającej 93 zmiany w ciągu dnia, tj. od 00:00 do 24:00. Karta kierowcy zapisuje minimum 28 dni, ale również może zapisać aktywności z całego roku, jeśli kierowca rzadziej zmienia swoją aktywność.

Czy dane się kasują po odczytaniu karty kierowcy?

Nie. Skopiowanie danych z karty kierowcy nie usuwa żadnych informacji. Jeśli pamięć chipa zapełnia się to nowe aktywności nadpisują najstarsze zarejestrowane na tej karcie.

Co oznacza UTC?

UTC - Universal Time Coordinated - format czasu wykorzystywany w systemie tachografów cyfrowych. W czasie UTC rejestrowane są wszystkie aktywności, zdarzenia i błędy. Czas UTC nie uwzględnia lokalnych zmian, np. czasu letniego/zimowego. Należy pamiętać, że wszelkie wpisy manualne w tachografie cyfrowym muszą być uwzględnione w czasie UTC. Dlatego konieczne jest każdorazowe określenie offsetu w zależności od kraju, w którym przebywamy.

Co to jest offset?

Offset to różnica między czasem lokalnym a czasem UTC. Offset całkowity musi uwzględniać offset stref czasowych i offset czasu letniego. Jeżeli poruszasz się po Niemczech, to offset stref czasowych wynosi 1 godz.

      Offset stref       Państwo
00:00 godz. UK / P / IRL / IS
01:00 godz. A / B / CZ / CY / D / DK / E / F / H / I / L / NL / PL / S / SK / SLO
02:00 godz. BG / EST / FIN / GR / LT / LV / RO / TR
03:00 godz. RUS

Gdy obowiązuje czas letni, dodajemy do tego jeszcze 1 godz. offsetu czasu letniego. W ten sposób uzyskujemy wartość offsetu całkowitego. W tym przypadku czas UTC będzie o 2 godz. mniejszy, niż czas lokalny w Polsce. Offset stref czasowych.

W jaki sposób ściągnąć dane z tachografu cyfrowego?

Procedura ściągania danych wygląda następująco:
1. Włącz stacyjkę pojazdu.
2. Włóż kartę przedsiębiorstwa do slotu nr 2.
3. Włóż TachoTerminal Pro do gniazda komunikacyjnego tachografu- pobrane zostaną dane z karty i z tachografu od ostatniego pobrania danych.
Jeśli chcesz pobrać dane tylko z karty przed włożeniem czytnika do tachografu przytrzymaj przycisk CARD;
Jeśli chcesz odczytać wszystkie dane z tachografu cyfrowego przytrzymaj przycisk ALL;
Jeśli chcesz skopiować dane z danego zakresu, bez/z prędkością możesz przytrzymać konfigurowalny przycisk CONFIG.*
4. Zamknij sesje poboru danych.
(*) W programie konfiguracyjnym jest możliwość określenia:
- zakresu dat pobierania danych;
- pominięcie danych zdarzeń i błędów;
- pominięcie szczegółowych danych prędkości pojazdu (z 24h jazdy);
- pominięcie danych technicznych;

Co oznacza plik DDD lub plik ESM?

Są to najpopularniejsze rozszerzenia plików cyfrowych pobranych z karty kierowcy lub tachografu cyfrowego. Struktura pliku cyfrowego zawsze jest taka sama niezależnie od nazwy formatu pliku i musi być zgodna z Aneksem 1B do Rozporządzenia 3821/85 lub do umowy AETR.

Jak często należy ściągać dane z karty kierowcy oraz tachografu cyfrowego?

Kartę kierowcy należy odczytywać co 28 dni, a dane z tachografu cyfrowego co 90 dni.

Czy na karcie kierowcy rejestrowana jest prędkość pojazdu?

Nie. Tylko w tachografie cyfrowym. W większości tachografów dane dotyczące prędkości rejestrowane są w pamięci wewnętrznej tachografu cyfrowego z ostatnich 24 godzin prowadzenia pojazdu (3-4 dni robocze).

Jaka jest pojemność wewnętrznej pamięci tachografu cyfrowego?

Pamięć wewnętrzna tachografu cyfrowego przechowuje dane z ostatnich 365 dni użytkowania pojazdu. Wyjątek stanowią dane dotyczące prędkości - tachograf cyfrowy przechowuje szczegółową prędkość z ostatnich 24 godzin jazdy pojazdu - a więc najczęściej są to ostatnie 3-4 dni robocze. Nowsze typy tachografów cyfrowych mogą przechowywać dane o prędkości z dłuższego okresu czasu.

Instrukcje do tachografów cyfrowych

Instrukcje do tachografów cyfrowych: SiemensVDO DTCO1381, Stoneridge SE5000, Actia SmarTach, EFKON Efas

Pełna instrukcja obsługi tachografu SiemensVDO DTCO1381 v 1.3

SiemensVDO DTCO1381

Wersja językowa - polska

Pełna instrukcja obsługi tachografu Stoneridge SE5000 v 7

Stoneridge SE5000

Wersja językowa - polska

Pełna instrukcja obsługi tachografu Stoneridge SE5000 v 6

Stoneridge SE5000

Wersja językowa - polska

Pełna instrukcja obsługi tachografu Actia SmarTach

Actia SmarTach

Wersja językowa - polska

Pełna instrukcja obsługi tachografu EFKON Efas

EFKON Efas

Wersja językowa - angielska

Skrócona instrukcja obsługi tachograf EFKON Efas

EFKON Efas

Wersja językowa - polska

Szybki start - EFKON Efas

EFKON Efas

Wersja językowa - polska

TachoTerminal GPRS

TachoTerminal Reader
TachoTerminal Pro
Gwarancja i jej warunki

Produkt jest objęty 12 miesięczną gwarancją. Gwarancja nie obejmuje produktu jeśli usterka, wada lub niesprawność została wywołana naturalnym zużyciem eksploatacyjnym, bądź przyczynami, takimi jak zalanie cieczą, uszkodzenie mechaniczne, przepięcie sieci, wyładowanie atmosferyczne itp. Producent nie odpowiada za wady powstałe w wyniku nieuprawnionej ingerencji w konstrukcję produktu. PRODUCENT ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie i ustosunkowanie się do złożonej przez NABYWCĘ reklamacji. W przypadku niedotrzymania terminu, reklamacja zostaje uznana na korzyść NABYWCY. Produkt zgłoszony jako reklamacja winien być dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym przed jego uszkodzeniem. Koszty transportu reklamowanego produktu ponosi NABYWCA; w przypadku jednak uznania reklamacji, PRODUCENT zwróci koszty transportu towaru, przelewem na rachunek wskazany przez NABYWCĘ. Jeżeli reklamacja dotyczy większej liczby produktów, muszą one zostać dostarczone jednym transportem. Gwarancja ulega wydłużeniu o czas naprawy reklamowanego produktu. Przesyłki na koszt PRODUCENTA nie są przyjmowane. NABYWCA działający jako dystrybutor poza granicami Polski, jest zobligowany do pokrycia wszelkich kosztów logistycznych, związanych z obsługą gwarancyjną i pogwarancyjną klienta w swoim regionie.   Pobierz formularz

Opinie naszych Partnerów

“Warto zapoznać się z całą linią produktów TachoTerminal. To naprawdę świetne i stabilne urządzenia. ”

Rafael Kanitzki, Hanover (Niemcy)

“TachoTerminal to rewolucja na rynku usług IT w transporcie. Inspekcje transportu są zaskoczone możliwościami tych urządzeń. ”

Sylwia Mielnik, Infolab (Polska)

Fotografia Joao Ferreira

“TachoTerminal GPRS to unikatowe urządzenie w skali całej UE. Dzięki niemu firmy transportowe rzeczywiście planują i kontrolują czas pracy kierowców. Tym samym nie płacą kar i mandatów!”

João Ferreira, Seepmode (Portugalia)

©2021 Copyright - TACHOLAB sp. z o.o.